Samen Kwetsbaar,
Samen Sterk

De ‘Samen Sterk’ onderzoeksprojecten van Midwifery Science Noord-Nederland (UMCG) richten zich op interventies voor kwetsbare zwangeren met een lage sociaaleconomische status in Noord Nederland. Beide projecten worden ondersteund door het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland.

SAMEN STOPPEN SAMEN STERK

Het project Samen Stoppen, Samen Sterk richt zich op het roken van vrouwen in Noord-Nederland tijdens de zwangerschap. In het project werken we samen met zorgverleners van de Verloskundig Samenwerkings Verbanden in Noord-Nederland, Zorgbelang Groningen en Stichting Mens en Maatschappij. Er zijn twee ervaringsdeskundigen Sterk uit Armoede bij het project betrokken die de stem van de vrouwen gedurende het hele project vertegenwoordigen. Het doel van het project is om de implementatie van de Trimbos richtlijn addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning bij zwangere vrouwen’ te verhogen. Hiervoor worden eerst de ervaringen van de zorgverleners en zwangere of net bevallen vrouwen met de begeleiding bij het stoppen met roken tijdens de zwangerschap onderzocht. Vervolgens wordt er per Verloskundig Samenwerkings Verband in Noord-Nederland een verbeterplan opgesteld, met strategieën om de implementatie van de richtlijn te verhogen. In het laatste jaar van het onderzoeksproject wordt het implementatieproces geëvalueerd.

Projectleiders: Lilian Peters en Stella Weiland

SAMEN KWETSBAAR SAMEN STERK

Voor kwetsbare zwangeren zijn er diverse zorginterventies ontwikkeld om te zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten. Zo zijn er interventies die gericht zijn op kwetsbare zwangeren, zoals Voorzorg en Stevig ouderschap, en de vroegsignaleringsinstrumenten Alpha NL, Mind2Care en R4U, en interventies die bedoeld zijn voor alle zwangeren maar die ook gebruikt worden voor kwetsbare zwangeren, zoals Centering Pregnancy en stoppen met roken programma’s. We weten nog niet of deze interventies aansluiten bij de behoeftes en mogelijkheden van deze zwangeren in Noord-Nederland.


Bij Midwifery Science Noord-Nederland is in januari het vierjarige ZonMw-project ‘Samen Kwetsbaar, Samen Sterk’ gestart. Het eerste doel van het project is het verkrijgen van een overzicht van:

a) interventies voor kwetsbare ­zwangeren in de 9 Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s)

in Noord-Nederland,

b) de implementatiefase van deze interventies,

c) de bevorderende en belemmerde ­factoren rondom de implementatie van de interventies.


Het tweede doel is door middel van ­participatief actieonderzoek in twee VSV’s de implementatie van twee interventies voor kwetsbare zwangeren te verbeteren. ‘Learning communities’ - bestaande uit zorgprofessionals, kwetsbare zwangeren, studenten verloskunde en een onderzoeker - zullen volgend jaar als onderzoeksteam aan de slag gaan om deze doelstelling te bereiken.

Projectleiders: Esther Feijen-de Jong en Catja Warmelink

VECAS;
WAARDEVOLLE
GEGEVENS VOOR ONDERZOEK

Eerstelijnspraktijken verzamelen in hun registratiesysteem dagelijks veel informatie over zwangerschappen, baringen en kraambedden. Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld in de Perined, maar veel informatie wordt niet gebruikt voor onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn de werksituatie van de zwangere vrouw en haar partner, het verloop van de zwangerschapsconsulten, contactmomenten tijdens de baring etc. Juist deze gegevens kunnen waardevolle inzichten bieden in het verloop van zwangerschap, baring en kraambed, mits deze gegevens eenduidig en betrouwbaar worden gerapporteerd.


Binnen VeCaS (Verloskundig Casusregistratie Systeem), een samenwerkingsverband van AVAG en de AVM, is het mogelijk om deze gegevens wel te verzamelen en te gebruiken voor onderzoek.Naast dat de data gebruikt worden voor onderzoek is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de gegevens van de eigen praktijk en regio; iets wat door de reeds deelnemende praktijken als zeer waardevol wordt ervaren!

CONTACTPERSONEN

Locatie Amsterdam: Tamar Kruit en Corine Verhoeven;

Locatie Groningen: Willemijn Warmink-Perdijk.

Voor uitbreiding van onze VeCaS-praktijken zijn we met name op zoek naar eerstelijns verloskundigenpraktijken in het Noorden van Nederland. Lijkt het jouw praktijk wat om meer inzicht te hebben in de eigen data? Werk je graag mee aan het onderbouwen van de eerstelijns verloskunde? En gebruikt jouw praktijk Orfeus of Vrumun? Meld je dan nu aan voor een informatiegesprek op jouw praktijk of in jouw kring via cbn@vumc.nl